Çizgili Kitaplar

Yayınlar & Etkinlikler

A. ÖĞRENİM HAYATI

Doktora [PhD] : ESOGÜ, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Eğitim Yönetimi ve Denetimi bilim dalı. [2012-2020]

Tez Başlığı: Muhalif Öğretmen Kimliği ve Muhaliflik Deneyimlerine İlişkin Bir Fenomenoloji Çalışması

Tez Danışmanı: Doç. Dr. İlknur Şentürk

Yüksek lisans [M.Sc] : DEÜ, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Eğitim Yönetimi ve Denetimi bilim dalı. [2008-2011]

Tez Başlığı: İlköğretim Okullarında Toplam Kalite Yönetimi Uygulamalarında Karşılaşılan Güçlükler ve Bu Güçlüklerin Nedenlerine İlişkin Müdür ve Öğretmen Görüşleri

Tez Danışmanı: Yrd. Doç. Dr. Yunus Remzi Zoraloğlu

 

Lisans [Undergraduate] : ESOGÜ, Eğitim Fakültesi, İlköğretim Fen Bilgisi Öğretmenliği programı. [2004-2008]

Lisans [Undergraduate] : SÜ, Mühendislik-Mimarlık Fakültesi, Makine Mühendisliği programı. [2002-tamamlanmadı]

Akademik ilgi alanları :  Eğitim politikaları, Eğitim sosyolojisi, Eleştirel pedagoji, Nitel araştırma yöntemleri ve tasarımı, bilim tarihi ve felsefesi

 

 

B. BİLİMSEL YAYINLARI

Bilimsel Kitap ve Kitaplardaki Bölümleri

1. Oklay, E. (2020). Neoliberal Piyasa Saldırısı Altında Yükseköğretimin Dönüşümü. Türkiye'de Yükseköğretimin Panoraması. (A. S. Saracaloğlu ve A. K. Eranıl Ed.). Ankara: Nobel. 522-544.

 

2. Oklay, E. (2019). Eylem Araştırmaları Bağlamında Kapsayıcı Eğitim Politikalarına Bir Bakış. Eğitimde Eylem Araştırmaları. (A. S. Saracaloğlu ve A. K. Eranıl Ed.). Ankara: Nobel. 117-143.

 

3. Oklay, E. (2016). Okul Yöneticilerinin Liderlik Becerileri ve Yeterlik Alanları. Türkiye'de Eğitim Yöneticiliği ve Maarif Müfettişliği: Seçme, Atama ve Yetiştirme. (A. Aypay Ed.). Ankara: Pegem Akademi. 87-113.

*Bu bölümün pdf şeklindeki bir derlemesi Öncü Yöneticiler bülteninde yayınlanmıştır [s. 14-16]. Ulaşmak için tıklayın. 

 

4. Oklay, E. (2015). Öğrenen Okulları Kurmak. Alternatif Öğrenme Öğretme Yaklaşım ve Yöntemleri. (A. Arı Ed.). Konya: Eğitim. 191-213.

5. Oklay, E. & Uslu, F. (2015). The Effect of Leadership on Organizational Burnout. Leadership and Organizational Outcomes: Meta-Analysis of Empirical Studies. (E. Karadağ Ed.). Berlin: Springer. pp. 185-198.

6. Uslu, F. & Oklay, E. (2015). The Effect of Leadership on Organizational Trust. Leadership and Organizational Outcomes: Meta-Analysis of Empirical Studies. (E. Karadağ Ed.). Berlin: Springer. pp. 81-95.

7. Selvitopu, A. ve Oklay, E. (2014). Emekli Öğretmen Olmak: Adımız "Öğretmen" Bir Kere. Öğretmenlik Halleri. (M. Sever ve A. Aypay Ed.). Ankara: Pegem Akademi. 227-267.

Popüler-Güncel Kitap ve Kitaplardaki Bölümleri

1. Eğitim Her Yerde Seçkileri, 2019, kollektif eser. İstanbul: Gece Akademi. [İçerik editörü ve yazarlık]

 

Hakemli Dergilerdeki Makaleleri

 

1. Özbilen, F. M. ve Oklay, E. (2017). Öğretmenlerin Örgütsel Güvenleri ile Girişimcilik Düzeyleri Arasındaki İlişki. Uluslararası Eğitim Bilimleri Dergisi, 10, s. 21-37. 

 

2. Oklay, E. (2014). Ahmet Cevdet Paşa'nın Türk Eğitim Tarihi Açısından Önemi Üzerine Bir İnceleme. Tarih İncelemeleri Dergisi, XXIX/1, 233-251.

3. Şahin, S., Şahin, M., Çek, F. ve Oklay, E. (2011). Türkiye'de Kadın Konulu Tezler Üzerine Bir Değerlendirme. E-journal of New World Sciences Academy Education Sciences. 6(4). 2413-2424.

Diğer Dergilerdeki Makaleleri

1. Oklay, E. (2019). Neoliberalizm Kıskacında "Okul" ve Bazı Uygulamaların Eleştirisi. Eleştirel Pedagoji Dergisi, sayı: 61. ss. 69-75.

Kongre/Konferans/Sempozyum Bildirileri

 

1. Aydın, A. ve Oklay, E. (2017). Öğretmenlik Eğitiminde Kalite Güvence Sistemleri ve Akreditasyon Süreçlerine Yönelik Bir Analiz. Uluslararası Sınıf Öğretmenliği Eğitimi Sempozyumu (USOS), 8-11 Mayıs 2017, Girne/KKTC.

 

2. Oklay, E. ve Özbilen, F. M. (2016). Türkiye’de Eğitim Yönetimi Alanında Yapılmış Lisansüstü Tez Çalışmalarının Niteliksel Bilgilerinin İncelenmesi (1987-2015). 11. Ulusal Eğitim Yönetimi Kongresi, 12-14 Mayıs 2016, İzmir.

3. Çetin, A. ve Oklay, E. (2015). 10 Mother and 10 Stories: A Phenomenological Study on the Mothers with Disabled Children. VII. European Conference on Social and Behavioral Sciences, 11-13 June 2015, Bucureşti.

4. Oklay, E. (2013). Ahmet Cevdet Paşa'nın Türk Eğitim Tarihi Açısından Önemi Üzerine Bir Derleme Çalışması. 22. Ulusal Eğitim Bilimleri Kurultayı, 5-7 Eylül 2013, Eskişehir.

5. Oklay, E. (2012). İlköğretim Okullarında Toplam Kalite Yönetimi Uygulamalarında Karşılaşılan Güçlükler. VII. Ulusal Eğitim Yönetimi Kongresi, 24-26 Mayıs 2012, Malatya.

6. Şahin, S., Şahin, M., Çek, F. ve Oklay, E. (2011). Türkiye'de Kadın Konulu Tezler Üzerine Bir Değerlendirme. Uluslararası Multidisipliner Kadın Kongresi, 13-16 Ekim 2009, İzmir.

C. AKADEMİK-MESLEKİ EĞİTİM VE ETKİNLİKLERİ

20. Milli Eğitim Şurası Öğretmen Temsilcisi [1-3 Aralık 2021, Ankara]

Positive Parenting - Dealing with Power Struggles [Debbie Godfrey]

Learning How to Learn for Youth [Arizona State University]

Introduction to Family Engagement in Education [Harvard University]

Science of Well-being [Yale University]

Group Life Coach Practitioner [The Priority Academy]

Coaching Teens and Students into a Thriving Present and Future [Sola Unitas Akademi]

Coaching Foundations [Sola Unitas Akademi]

Coach Presence [Sola Unitas Akademi]

World of Possibilities [Sola Unitas Akademi]

Co-Creating [Sola Unitas Akademi]

Group Life Coach Practitioner Certification Accreditted. [Mayıs, 2020, Online eğitim]

Çocuklar İçin Felsefe (P4C) Eğitimi, [18-19 Kasım 2019, Bozüyük]

 

ÖRAV Öğrenen Lider Öğretmen Eğitimi, [2-3 Kasım 2019, Bilecik]

 

Eğitimi Demokratikleştirmek Konferansı, [20-21 Nisan 2019, Ankara]

 

2023 Eğitim Vizyonu İl Çalıştayı Temel Eğitim bölümü ilçe temsilcisi, [9 Ocak 2019, Bilecik]

 

Uluslararası Sınıf Öğretmenliği Eğitimi Sempozyumu (USOS), [8-11 Mayıs 2017, Girne/KKTC] 

Bildiri: Öğretmenlik Eğitiminde Kalite Güvence Sistemleri ve Akreditasyon Süreçlerine Yönelik Bir Analiz.

CERN 7. Türk Öğretmenler Çalıştayı, [29 Ocak-3 Şubat 2017, Cenevre/İsviçre]

Liderlik ve İşletme Yöneticiliği Sertifika Programı. İstanbul İşletme Enstitüsü. [3-9 Ekim 2016]

Yönetim ve Organizasyon Sertifika Programı. İstanbul İşletme Enstitüsü. [3-9 Ekim 2016]

11. Ulusal Eğitim Yönetimi Kongresi, [12-14 Mayıs 2016, İzmir]

Bildiri: Türkiye’de Eğitim Yönetimi Alanında Yapılmış Lisansüstü Tez Çalışmalarının Niteliksel Bilgilerinin İncelenmesi (1987-2015)

24 Kasım Öğretmenler Günü Ankara Etkinlikleri: İl temsilcisi öğretmenlerin buluşması. [23-27 Kasım 2015, Ankara]

​VII. European Conference on Social and Behavioral Sciences, [11-13 June 2015, Bucharest]

Bildiri: 10 Mother and 10 Stories: A Phenomenological Study on the Mothers with Disabled Children.

Fen bilimleri ilçe zümre başkanlığı, [2014-2018]

22. Ulusal Eğitim Bilimleri Kurultayı, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, [5-7 Eylül 2013, Eskişehir]

Bildiri: Ahmet Cevdet Paşa'nın Türk Eğitim Tarihi Açısından Önemi Üzerine Bir Derleme Çalışması

 

7. Ulusal Eğitim Yönetimi Kongresi, Malatya İnönü Üniversitesi, [24-26 Mayıs 2012, Malatya]

Bildiri: İlköğretim Okullarında Toplam Kalite Yönetimi Uygulamalarında Karşılaşılan Güçlükler 

 

2. Uluslararası Katılımlı Eğitim Denetimi Kongresi, Kütahya Dumlupınar Üniversitesi, [23-25 Haziran 2010, Kütahya]

Uluslararası Multidisipliner Kadın Kongresi, Dokuz Eylül Üniversitesi, [13-16 Ekim 2009, İzmir]

Bildiri: Türkiye'de Kadın Konulu Tezler Üzerine Bir Değerlendirme

 

18. Ulusal Eğitim Bilimleri Kurultayı, Ege Üniversitesi, [1-3 Ekim 2009, İzmir]

 

4. Ulusal Eğitim Yönetimi Kongresi, Pamukkale Üniversitesi, [14-15 Mayıs 2009, Denizli]

 

3. Ulusal Eğitim Yönetimi Kongresi, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, [25-26 Nisan 2008, Eskişehir]

 

D. DİĞER AKADEMİK VE SOSYAL FAALİYETLERİ

 

Fuji Film Eskişehir, Sokak fotoğrafçılığı X-Workshop [Ocak, 2019]

Adobe Photoshop CS4 kursu [Hizmetiçi eğitim] çalışmaları. [2011, Aydın]

Amatör Latin hat sanatı [Kaligrafi] çalışmaları. [Eskişehir, 2007-2008]

New NLP İletişim Becerileri Eğitimi, KAGEM. [2007, Eskişehir]

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, Türk Müziği Topluluğu çalışmaları. [2006-2007, solist ve korist]

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, Türk Dil ve Tarih Topluluğu çalışmaları. [2005-2006]

Eskişehir Önder Dil Eğitim Merkezi, İngilizce kursu. [2005-2006, Eskişehir]