Herkes için eğitim!

E.

Oklay

  • Erdem

Yanlış eşitliklerİnsanoğlu olarak çoğu kez irrasyonel (mantık dışı) davranışlar sergiliyoruz. Ben bunların temelinde rasyonel davranışların hemen her zaman ardında mantıksal bir silsile barındırması ve bunları anlamak-uygulamak için bu mantıksal yolu izlemenin gerekliliği olduğunu düşünüyorum.


Gelişmiş bir beyin için bile çoğu zaman zorlu olan bu mantıksal süreci (okuma-araştırma-analiz yapma vb.) izlemek yerine birtakım ilgisiz kavramları birleştirmek kolayımıza geliyor. Bu durumda ilişkiselliğin irrasyonel bir temele oturması bizim için çok önemli değil. Yeter ki durumu kolayca açıklayalım.


Eğitimden bazı örnekler;


1- Çok çalışmak verimli çalışmakla aynı şey değildir.

2- Çok kitap okumak çok bilgili olmak değildir.

3- Çok yazı yazmak iyi bir yazar olduğunuzu göstermez.

4- Yaygın bir görüşün tekrarlanması onun doğru olduğunun kanıtı değildir.

5- Çok soru çözmek etkili çalışıldığı anlamına gelmez.

...


Bilim ve tekniğin bunca geliştiği bir çağda irrasyonalizmdeki bu artış bir hayli şaşırtıcıdır.


1 görüntüleme