Herkes için eğitim!

E.

Oklay

  • Erdem

Sadece zaman meselesi

Günlük hayatımızda çok kolay yaptığımız işler vardır. Fazla zamanımızı almayan ve genelde rutine binmiş işler. Bir de tam tersine aylar hatta yıllarımızı alanlar.


Bu anlamda aslında her iş bir zaman meselesidir. Daha fazla enerji ve kaynak kullanmamızı gerektiren, daha karmaşık ve çok yönlü bu tür işler daha fazla zamanımızı alır. Tez yazmak gibi.


Öyleyse zamanı etkin yönetmek bir işin verimini ve kalitesini etkileyen başlıca unsurdur.


Yarım saat boyunca dişimizi fırçalamayız mesela. Çünkü bu iş için gerekli süreyi uzatmak işin kalitesine zarar verir. Dişlerin ve diş etlerin bundan zarar görür. Tersi biçimde tezini tamamlamak için iki yıl süre verilmişse bunu 6 ayda yapmak da sıkıntılar doğurabilir.


Her şeyin bir yapılma zamanı ve süresi vardır. Önemli olan bu süre boyunca enerjini ve kaynaklarını doğru yönetmek, doğru yönlendirmektir.

13 görüntüleme