Herkes için eğitim!

E.

Oklay

  • Erdem

Korumacı mı gelişimci mi?

Mesleğe başladığım ilk aylarda fark ettim ki öğretmenler ikiye ayrılıyordu: İlk grup yasal metinlerle kendisine tanınan hak ve sorumluluklar dahilinde çalışan ancak bunun üstüne bir şey katmayanlar... İkinci grup ise kendisini sürekli nasıl daha iyi hale getiririmin derdine düşenler.


Ben ikinci grup içinde olacağıma söz vermiştim. Bu sözümü de hala tutuyorum. Her yeni gün, kendime neler katabilirim, neyi farklılaştırabilirim, neyi nasıl daha iyi yaparımın koşturması içinde icra ediyorum mesleğimi.


İki günü bir olan zarardadır, düsturuyla hareket ediyorum.


"Sistem böyle" gibi belirsiz, soyut, çoğu zaman abartılı ve kimi zaman da gerçekdışı bahanelerin ardına sığınmıyor, mevcut durum içinde en iyisine ulaşmayı hedefliyorum.


Korumacı tavırda olanlar haliyle seni yolundan döndürmeye, motivasyonunu bozmaya ve yaptığın işi baltalamaya da çalışıyor ama bunlara da aldırmamayı öğrendim.

Hatalarım olmuyor mu, ya da istediğim, çaba gösterdiğim halde yapamadıklarım? Tabi ki. Ama onlardan da ders çıkarıyor ve farklı yollar keşfediyorum.


Sanırım başarılı da oluyorum. Zira öğrencilerimden çok güzel dönütler geliyor.


Ya siz? Korumacı mısınız, yoksa gelişimci mi?

5 görüntüleme