Herkes için eğitim!

E.

Oklay

  • Erdem

Ben olsam...

Elimde yetki olsa 5 yaşında çocuğu zorunlu anasınıfına başlatırım. İki sene gider, 7 yaşında da ilkokul 1 olur.


İlkokulları 6 seneye çıkarırım. İlk dört sene okuma-yazma ve temel matematiksel işlemlerle birlikte ağırlıklı olarak karakter, duygu ve düşünce eğitimine odaklanırım. Milli ve manevi şuuru kazandırırım.


5. ve 6. sınıfları beceri geliştirmeye yönelik tasarlarım. 7. ve 8. sınıflarda tüm dersleri kaldırır, öğrencilerin belirli zamanlarda katılabilecekleri bilim, matematik, dil ve edebiyat, sanat gibi üretime dönük atölye çalışmaları kurgularım.


8. sınıfın sonunda öğrenciyi yıllar boyunca tuttuğumuz gelişim dosyasındaki ürün ve çalışmaları doğrultusunda liseye yönlendiririm.


9. ve 10. sınıflarda da beceri geliştirmeye odaklanırım ama öğrencinin ortaokul düzeyine göre daha yaratıcı ve özgün proje çalışmaları yapmasını ve bunları bilimsel düşünceyle harmanlamasını isterim. Yani ortaokuldaki beceri artık bilimsel bir ürüne dönüşür ve sosyal hayatta bir probleme çare olur.


11. ve 12. sınıflarda yönlendiği beceri alanındaki projelerini geliştirmesini isterim. Bu düzeylerde liselerle iş dünyası ve sanayi arasında işbirliği geliştirir, öğrencinin daha lise mezunu olmadan iş bulabilmesinin yolunu açarım. Böylece üniversite kapısında yığılma olmaz. Lise boyunca kendi beceri alanı dışında en az 1 alandan da dersler almasını sağlayarak çok yönlü bakış açısı kazandırırım.


Üniversiteleri ise profesyonel meslekleri edinmek ve meslek alanlarıyla ilgili akademik çalışmalar yapmak isteyenlere açarım.


* Karne olayını kaldırırım. Gelişim dosyalarını yıl boyu veli ve öğrencilerin erişimine açık olacak şekilde düzenlerim.

* Öğretmen üzerindeki gereksiz iş yükünü kaldırırım. Öğretmene özerklik kazandırırım.

* Eğitim yöneticisi olmak isteyenler için kurslar, y.lisans programları açarım. Mesela y.lisans mezunu olmayan okul müdürü olamaz. Doktora yapmayan ilçe ve il MEM'de yönetici olamaz.

* Öğretmenler için y.lisans ve sertifika programları açarım. Yılda en az 2 sertifika kazanamayanın işine son veririm.

* Her öğretmenin yılda en az 1 defa yurtdışı eğitim gezisine gitmesi için kaynak ayırırım.

36 görüntüleme