21. Yüzyılda Başarı ve Motivasyon

En son güncellendiği tarih: Şub 26

Başarı; önceden belirlenen bir hedef doğrultusunda planlı çabaların gerçekleştirilmesiyle istenilen sonuca ulaşılmasıdır. Günümüzde çocuklar ile anne babalar arasında başarı, hedef gibi temel tanımlarda çatışma yaşanmaktadır. Çocukların kafasındaki hedefle, anne babaların kafasındaki hedef birbirinden farklıdır.


Bu yayında başarı ve motivasyon kavramları üzerine bir sohbet gerçekleştirdik. Yayını aşağıdaki bağlantıdan izleyebilirsiniz.Başarısızlık korkusu toplumumuzda çok yaygındır. Çünkü toplumsal kültürümüzde başarısızlıklar sert biçimde eleştirilmektedir. Bundan kaçınmak için de başarısızlıklarımızı gizlemeye meyilliyiz. Oysa bizi asıl başarıya ulaştıracak olan şey başarısızlıklarımızdan alacağımız derslerdir. Bu yüzden en az başarılarımız kadar başarısızlıklarımızla da övünmeliyiz.


Başarı mekanizması 5 aşamadan oluşmaktadır. Herhangi bir konuda başarılı olmak için bu aşamalar sırasıyla geçilmelidir.

1- İstek: Başarmak istediğimiz şeye yönelik duyduğumuz arzudur. Dışardan isteklendirme etkisizdir. İnsan ancak kendi istediği şeye ulaşma arzusu geliştirir.

2- İnanç: İsteğimiz hakkında "yapabilirim" düşüncesini bizde uyandıran ve kendimize ait bilgimiz doğrultusunda isteğimizi gerçekçi bir hedef haline getiren şeydir. Herkes her şeyi isteyebilir ama kendisini tanıyan, bilen bir insan isteğini de bu inancı doğrultusunda saptar. İnanç da bireyin içinden gelmelidir. İnançsız istek ancak bir hevestir. Hedefimize yönelik inançları geliştirmeli, bizi engelleyen inançları ise yok edebilmeliyiz.

3- Motivasyon: İnanç ve istekle gerçekçi bir hedef oluşturulduktan sonra bu hedefe yönelik adım atmaya, eyleme geçmeye yarayan içsel güçtür. Yani insanı harekete geçiren yakıttır. Dış motivasyon kısa süreli etkiye sahipken iç motivasyon uzun süreli etki eder.

4- Strateji: Hedefimize ilerlerken izlememiz gereken rotadır. Yol haritamızdır. Maddi ve manevi kaynaklarımızın etkili kullanılmasını gerektirir. Hedefe giderken deneyimlerimiz doğrultusunda stratejimiz değişebilir, farklılaşabilir. Bunun için yeterli esnekliğe sahip bir stratejik plan uygulamalıyız.

5- Azim ve kararlılıkla çalışmak: Başarının altın anahtarıdır. Çalışma olmadan ilk dört maddenin bir önemi yoktur. Hedefimize ulaşıncaya kadar yılmadan, sabırla çalışmalıyız. Alın teri olmadan başarı olmaz. Başarı yolculuğunun yüzde 90'ı çalışmaktan geçer.


Türk insanı olarak istek konusunda sıkıntımız yok. Ancak inanç ve motivasyon konularında zayıfız. Bu yüzden harekete geçmekte zorlanıyor, isteklerimiz konusunda ancak konuşmakla kalıyoruz. Strateji ve çalışma konusunda da çok zayıfız.

1 ve 2. aşamalar mutlaka içimizden kaynaklanmalıdır. 3-4-5 ise dışarıdan sınırlı bir destek sağlanabilir. Ancak bu da gelip geçici olduğundan bu aşamalarda da bireyin kendi çabasını ortaya koyması önemlidir.


55 görüntüleme
  • Facebook Sosyal Simge
  • YouTube Sosyal Simge
  • Twitter
  • LinkedIn Sosyal Simge
  • Instagram

Erdem Oklay, © 2015. Tüm hakları saklıdır.

powered by Wix.