21. Yüzyıl ve Eğitim21. yüzyıl...


Yaşadığımız yüzyıl...


Yaşadığımız ve yaşamakta olduğumuz yüzyıl içinde birçok değişiklikler barındıran yüzyıl...


Eğitim sistemimiz açısından 21. yy teknoloji ve iletişim ağı içerisinde ne kadar 21. yy?


Yaşadığımız çağ gereği insanlarda aranan özelliklere bakıldığında ana iskeleti inovasyon, iletişim ve adaptasyon becerileri oluştursa da Marzano ve Heflebower (2011), 20. yüzyılda geliştirilen ve 21. yüzyıl boyunca harika uygulamalara sahip beş beceri kategorisinin olduğunu ileri sürmektedir. Bunlar: bilgiyi analiz etmek ve kullanmak (dijital okuryazarlık), karmaşık problemleri ve sorunları ele almak, kalıplar ve zihinsel modeller oluşturmak, kendini anlamak ve kontrol etmek ve başkalarıyla etkileşimde bulunmak ve başkalarını anlamak.


21.yüzyıl becerilerinin uygulanması yalnızca bilgi toplumu için gereken eğitimin güncel içerik ve hedeflerinin değişiminden ibaret değildir. Öğretim programlarının özünün ne olması gerektiğini yeniden tanımlamaktır. Bununla birlikte 21.yüzyıl becerileri belirli bir disipline yönelik olmaktan ziyade kapsamlı ve geneldir. Çünkü söz konusu becerilere dair zorluk, bir akademik alanda veya tek bir uygulama sahasında meydana gelmemektedir. Bu durum gerçek yaşamda ve genel olarak bütün uygulama alanlarıyla ilgilidir (Stevens, 2012).


Eğitim müfredatı açısından baktığımızda Z kuşağı için temelde yeniliklere açık, teknolojisi bilgisine sahip modern bir gençliğin nasıl eğitilmesi konusunda öğretmenlere yol gösterici olmaktadır. Eğitim inovasyon açısından eğitim vizyonumuzu bu bahsettiğimiz 21. yy becerileri ile donatılmış bir müfredat oluşturmaktadır.


Müfredat programımız 21. yy. becerileri açısından başarılı olmasına ve iyi çalışmalar yapılmasına rağmen Türk Eğitim Sistemi'nin ne yazık ki üzerine oturtturulduğu sınav sistemi bu vizyonda yer alan geleceğimiz olan gençlerin yetiştirilmesine ket vurmaktadır. Müfredatımız ile uyguladığımız sınav sistemi birbirine örtüşmediği için geleceğimizi hazırlayan öğretmenlerimiz öğrencilerini 21. yy becerilerine sahip gençlik yerine ne yazık ki sınav odaklı sözüm ona yarış atı yetiştirir gibi hala eğitim vermektedir. Öğrenciler kendilerinin becerilerini ölçmeyen, eleştirel düşünmeden yoksun, iletişim ve İşbirliğinden yoksun...


Kısaca 21 yy. becerilerinden yoksun olarak sınavlara hazırlanıyorlar.

Teknolojinin bu kadar ileri olduğu ve daha da ilerlemeye devam ettiği bu ve daha sonraki çağlarda hep geriden değil, önden gidebilmek ileri görüşlü nesiller yetiştirmek için bu sınav sistemimizin acilen değişmesi gerekiyor. İçerik yoğunluğu azaltılıp çerçeve programları ve ders föyleri oluşturularak her öğrenciye “öz öğrenmesinin" sorumluluğunu alması için zaman verilmelidir. Dijital olarak beceri odaklı etkinliklerin izlendiği, anlık ve açık dönütlerin verilebildiği bireysel ve grup temelli uygulamalar üzerinde durmak gerekmektedir. Öğretmenler ve yöneticiler on iki yıllık süreçte her bir öğrenciye yönelik kayıtları kesintisiz ve gerektiği gibi tutmalıdır. Öğretmen ve yöneticilere bu yapının sürdürülebilirliği için gerekli destek sağlanmalıdır.


Nurgün VAROL

Twitter profili


Kaynakça:

Marzano, R. J., & Heflebower, T. (2011). Teaching & assesing 21st century skills. Indiana: Solution Tree Press.

Stevens, R. (2012). Identifying 21st century capabilities. International Journal of Learning and

Change, 6 (3-4), 123-137. doi:10.1504/IJLC.2012.050857

95 görüntüleme0 yorum

İlgili Yazılar

Hepsini Gör

© 2015 by Erdem Oklay.

All rights reserved

Copyrights

Misafir

Takip Et

  • Siyah Heyecan Simge
  • Siyah YouTube Simgesi
  • Siyah LinkedIn Simge
  • Siyah Instagram Simge