Yolculuğa Çıkmak

Koçluk bir keşif birlikteliğidir.

KOÇLUK NEDİR?

Koçluk günümüzün belirsiz ve karmaşık ortamlarında, kişisel ve mesleki potansiyeli maksimize eden, danışanı daha fazla düşünmeye teşvik ederek yaratıcı süreçler içine girmesi için ilham veren, danışan ile koçun işbirliği içinde olduğu bir ilişkidir. 

KOÇLUĞUN FAYDALARI NELERDİR?

Yaptığım koçluk seanslarında gözlemlediğim en büyük fayda kişinin yaşamında karşılaştığı pek çok probleme farklı ve yeni bir bakış açısı kazandırmasıdır. Bu farkındalığı yaşayan insan için bundan sonraki hayatı da pozitif yönde bir değişime uğramaktadır.

Eğitim hayatındaki sorunların büyük kısmı doğrudan eğitimin değil kişinin özel yaşamındaki sorunların yansımasıdır. Eğitim koçluğunda bu bağı yakalamak danışana büyük fayda sağlamaktadır.

Danışanın öz-düzenleme becerilerini geliştirerek kendisine özgü bir rota çizmesi ve zaman planlaması yapması sağlanmaktadır. Danışanın değerleri ile hedefine odaklanması, yaşamında gerçek anlam ve coşkuyu bulmasına yardımcı olmaktadır.

KOÇLUK HİZMETİNİN ŞARTLARI NELERDİR?

  • Eğitim koçluğundan öğrenciler, öğretmenler ve ebeveynler yararlanabilir.

  • Koçluk görüşmeleri danışanla birebir ve gizlilik prensipleri çerçevesinde yürütülür.

  • Hizmet almak isteyen danışanla ilk görüşme tanışma amaçlıdır ve ücretsizdir.

  • Tanışmadan sonra beş görüşme üzerinden sözleşme yapılır.

  • Görüşmeler 7-10 günde bir olmak üzere online (Zoom) veya yüz yüze yapılır.

  • Her görüşmenin süresi ortalama 45-60 dakikadır.

  • Sözleşme bitiminde danışan rızası dahilinde ek görüşmeler yapılabilir.

  • Görüşmelere danışanın yaşadığı bir engel, kararsızlık durumu, çözemediği sorun gibi bir konuyla (gündem) gelmesi gerekmektedir. Koçun, danışan adına konu belirlemesi etik ilkeler açısından uygun değildir.

  • Koçluk görüşmelerinde yeri geldiğinde temellerini NLP ve psikoloji biliminden alan araç ve teknikler uygulanabilmektedir. Dijital araçlar danışan adına oluşturulan ortak klasörde (Google Drive) paylaşılacak ve danışanın ömür boyu kullanımına açık olacaktır.

Ücret bilgisi için lütfen iletişime geçiniz.