BÖLÜM YAZARLIKLARI VE EDİTÖRLÜK [yeniden eskiye]

EĞİTİMDE EYLEM ARAŞTIRMALARI [Bölüm yazarı]

 

Türkiye’nin eğitim sisteminin arzu edilen düzeye gelmesi uzun ve emek isteyen bir süreçtir. Bu süreçte birçok paydaşın önemli görevleri vardır. Eğitim sisteminin paydaşları; politikacılar, akademisyenler, eğitim yöneticileri, öğretmenler, veliler ve öğrenciler olarak sıralanabilir. Sistemin yönünü bilimsel anlamda çizecek olan kişilerin akademisyenler; bu yönün yasal anlamda varlığının oluşturulmasında politikacılar; sahada sistemin güçlü ve verimli olmasında eğitim yöneticileri ve öğretmenler önemli rollere sahiptirler. Bu bağlamda eğitim sisteminin verimli ve güçlü bir duruma gelmesinde birden fazla paydaşın ortak çabası gereklidir...

TANITIM: https://www.nobelyayin.com/detay.asp?u=15779

EĞİTİM HER YERDE SEÇKİLERİ [Bölüm yazarı ve Kitap Editörü]

 

Biz, Eğitim Her Yerde ailesi olarak samimi bir düşünceyle yola çıktık.Amacımız popüler kültürün tüm dünyayı sardığı bir çağda, gerçekten işe yarar, pratik ve kapsayıcı bir eğitsel blog oluşturmaktı. Popülizmin pırıltılı limanlarına sığınmadan, ama günceli, konuşulanları da hesaba katarak… Eğitimin her alanından ve her türlü düşünceyi barındırarak, ama asla yargılamadan, kırmadan, dökmeden… Yola taş koymak için değil, yoldaki taşları kenara çekmek için… Geçmişin klişeleri üzerine değil, geleceğin umudu ve aydınlığı için… Bu bağlamda sitemizi “herkese” açtık. Evet yanlış okumadınız “herkese.” ...

TANITIM: https://www.kitapyurdu.com/kitap/egitim-her-yerde-seckileri/492234.html

TÜRKİYE'DE EĞİTİM YÖNETİCİLİĞİ VE MAARİF MÜFETTİŞLİĞİ [Bölüm yazarı]

 

Türkiye’de eğitim ve okul söz konusu olduğunda, akla öncelikle öğretmenler ve öğrenciler gelir. Eğitimde nitelik tartışmaları gündeme geldiğinde de aynı şekilde öncelikle öğretmenlerin ve öğrencilerin niteliği tartışılır. Hâlbuki bir okulun başarısında öğretmenler kadar hatta onlardan daha fazla etkili olabilecek birileri vardır. Bunlar, o okulu yöneten insanlar; müdür ve müdür yardımcılarıdır. Okul yöneticilerinin okul başarısı ve eğitimin sonuçlarıyla öğrenci başarısı üzerinde doğrudan ve dolaylı etkileri vardır. Bir okulda öncelikle olumlu bir öğrenme ikliminin hazırlanması ve sürdürülmesi gerekir. ...

TANITIM:

https://www.pegem.net/kitabevi/196317-Turkiye-de-Egitim-Yoneticiligi-ve-Maarif-Mufettisligi-kitabi.aspx

LEADERSHIP AND ORGANIZATIONAL OUTCOMES [Bölüm yazarı]

 

This book focuses on the effect of leadership on organizational outcomes and summarizes the current research findings in the field. It addresses the need for inclusive and interpretive studies in the field in order to interpret leadership literature and suggest new pathways for further studies. Appropriately, a meta-analysis approach is used by the contributors to show the big picture to the researchers by analyzing and combining the findings from different independent studies. ...

TANITIM:

https://www.springer.com/gp/book/9783319149073

ALTERNATİF ÖĞRENME ÖĞRETME YAKLAŞIM VE YÖNTEMLERİ [Bölüm yazarı]

 

Alternatif Öğrenme Öğretme Yaklaşım ve Yöntemleri kitabında, eğitimde kullanılan çeşitli eğitim modelleri ve yöntemleri derlenmiştir. Bu kitap, her yaş ve öğrenim seviyesindeki bireylerin eğitimi üzerine çalışanlar ve araştırma yapan herkes için uygun olması hedeflenmiştir. Örneğin öğrenme stillerine dayalı öğretim için 4MAT Öğretim Modeli, beynin sağ ve sol lob işlevlerine dayalı eğitim içim İkili Kodlama Kuramı (Dual Coding Theory) ve Bütüncül (Holistik) Öğrenme, [...] sınıflarda proje tabanlı öğrenmeler ve ortamlar tasarlanması için Ders Araştırması (Lesson Study) yöntemi, başvurulabilecek konulardandır. ...

TANITIM:

https://www.kitapyurdu.com/kitap/alternatif-ogrenme-ogretme-yaklasim-ve-yontemleri/373148.html

ÖĞRETMENLİK HALLERİ [Bölüm yazarı]

 

Öğretmen olmayı anlamak, ülkemizin en küçük yerleşim birimlerinden büyükşehirlerine, toplumun her tabakasına sızan ve oralardaki çoklu gerçekliklerin parçası haline gelen yaşantılara odaklanmayı ve çok boyutlu çözümlemeler yapmayı gerektiriyor. 
Bu kitap, hem toplumsal hem bireysel hem de mesleki varlık alanlarına ait on üç alt başlıktan oluşuyor. Bu başlıklar yukarıda da ifade edildiği gibi sadece merkeze aldığı alanlara hapsolmamış, araştırma öznelerinin ilişkiler kurduğu diğer pek çok alanın da bu merkezlerle kurduğu ilişki, etki ve çakışmalar ölçüsünde anlamlandırılmaya çalışılmıştır. Araştırma sürecinde, 105’i erkek, 104’ü kadın olmak üzere toplam 209 öğretmenle Türkiye’nin 30 değişik ilinde görüşmeler yapılmıştır. ...

TANITIM: https://www.seckin.com.tr/kitap/735988512

  • Facebook Sosyal Simge
  • YouTube Sosyal Simge
  • Twitter
  • LinkedIn Sosyal Simge
  • Instagram

Erdem Oklay, © 2015. Tüm hakları saklıdır.

powered by Wix.