KAIZEN EĞİTİM YAKLAŞIMI (K.E.Y)

Kaizen, Japoncadaki kai (değişim) ve zen (daha iyi) anlamına gelen kelimelerin birleşimi ile oluşan bir kelimedir ve sürekli iyileştirme anlamına gelir. Öncelikli amacı üretimdeki süreci küçük ama etkili değişikler ile daha iyi hale getirmektir. KAIZEN felsefesi Japonya'da ilk defa sanayi işletmelerinde ortaya çıkmış bir yaklaşımdır. Japonya'nın dünya çapındaki teknolojik üstünlüğünün temelinde de bu felsefe yatmaktadır.

kaizen eğitim felsefesi

Kaizen, günümüzde genel olarak ticari ve sanayi kurumlarında kullanılan bir kalite yönetim sistemidir ve bazı ilkelere dayanmaktadır.

Bu ilkeler tarafımdan bireysel eğitim boyutuna uyarlanarak, kaizen felsefesinin olağanüstü getirilerinden sadece kurumların değil kişilerin de yararlanması amaçlanmıştır. Kaizen başarının ve motivasyonun sürdürülebilirliğine yönelik çok güçlü araçlar içermektedir.

KEY programıma kayıt olduğunuzda birebir çalışma halinde gerçekleştirilecek etkinliklerle sürdürülebilir başarı ve motivasyonla birlikte, hem eğitim, hem iş hem de özel hayatınızda önemli farklara şahit olacaksınız.

KEY programı sayesinde kendi kişisel ve akademik gelişim süreçlerinizin iplerine ellerinize alacak, başarmanın ve varlığını ortaya koymanın hazzını yaşayacaksınız.

Aşağıdaki formu doldurun ve neler yapabileceğimizi konuşalım. Ayrıca program hakkında detaylı bilgi de alabilirsiniz.

  • Facebook Sosyal Simge
  • YouTube Sosyal Simge
  • Twitter
  • LinkedIn Sosyal Simge
  • Instagram

Erdem Oklay, © 2015. Tüm hakları saklıdır.

powered by Wix.