Erdem Oklay düzenlediği eğitim, atölye ve seminerlerde dört temel ilke üzerinden hareket etmektedir.

1- Eğitim, ilham ve tutku verici olmalıdır.

2- Eğitim, demokratik ilkelere dayanmalıdır.

3- Eğitim, bilimsel ve pedagojik gerçeklere göre kurgulanmalıdır.

4- Eğitim, içsel motivasyon ve özyönetim becerilerini arttırmalıdır.

Bu ilkeler çerçevesinde eğitimler ağırlıklı olarak veliler, öğrenciler, öğretmenler ve öğretmen adaylarına yönelik planlanmaktadır.

Eğitimlerin katılımcı sayısı, yer ve tarih ile süre ve içerik gibi detayları katılımcılarla ortaklaşa bir planlama yapılarak belirlenmektedir.

ÖĞRENCİLERE YÖNELİK EĞİTİMLER:

Eğitim Koçluğu

Bu eğitim başta LGS ve YKS gibi sınavlara hazırlanan öğrenciler olmak üzere 5-6-7-8-9-10-11-12. sınıf öğrencilerine uygundur.

Öğrenciler koçluk eğitimi ile şunları kazanır:

 • Kendini tanıma ve özyönetim becerileri

 • İçsel motivasyonu geliştirme

 • Beynin kimyası

 • Öğrenme ilke ve yöntemleri

 • Hedef oluşturma ve strateji geliştirme

 • Verimli çalışma planı oluşturma

 • Kaliteli yaşam ve kariyer planlama

 • Bilinçli farkındalık ve zaman yönetimi

 • Etkili iletişim geliştirme

 • Aktif ve çapraz okuma becerileri

 • Dikkat ve odaklanma

 • Sınavlara düzenli çalışma

 • Ders takviye 

Ayrıca atölye, webinar, seminer çalışmaları, aile toplantıları ve ev ziyaretleri gibi konularda da destek sağlanmaktadır.

ANNE-BABALARA YÖNELİK EĞİTİMLER:

Etkili Anne-Baba Olmak

Bu eğitim tüm anne-babalara yöneliktir. Şu beceriler kazandırılır:

 • Aile içi demokratik iklim geliştirme

 • Çocuklarla etkili iletişim

 • Ben dilinden, biz diline

 • Aile toplantıları nasıl yapılmalıdır?

 • Öğrenmenin kimyası

 • Yaşam planı oluşturma

 • Etkin rehberlik ve motivasyon geliştirme

 • Çatışma çözme becerileri

 • Bilinçli farkındalık ve zaman yönetimi

Ayrıca atölye, webinar, seminer çalışmaları, aile toplantıları ve ev ziyaretleri gibi konularda da destek sağlanmaktadır.

ÖĞRETMEN VE ÖĞRETMEN ADAYLARINA YÖNELİK EĞİTİMLER:

Sen Bir Değersin Öğretmenim 

Bu eğitimler her kademedeki öğretmenlere ve eğitim fakültesinde okuyan öğretmen adaylarına yöneliktir.

Şu beceriler kazandırılır:

 • Etkili sınıf yönetişimi

 • İletişim teknikleri

 • Ben dilinden, biz diline

 • Beynin kimyası

 • Öğrenme ve öğretme yöntem ve teknikleri

 • Duyguları yönetme

 • Takımları yönetme - İşbirlikli eğitim

 • Bilinçli farkındalık ve zaman yönetimi

 • Sınıf içi demokrasiyi güçlendirme

 • Sınıfta zorluklarla başa çıkma

 • Direnci doğru yöneltme

 • Etkili sunum yapma ve hitabet

KARMA EĞİTİMLER:

WEBINAR (Online Eğitimler) 

Bu eğitimler öğrenciler, anne babalar, öğretmenler ve öğretmen adaylarına yönelik düzenlenmektedir.

İçerik eğitimci tarafından belirlenmekte ve tüm eğitimler 1-1.5 saat olacak şekilde planlanmaktadır. Gerekli dokümanlar eğitimci tarafından webinar öncesi katılımcılara ulaştırılmaktadır.

Webinar ile ilgili duyurular web sitesinden ve sosyal medya hesaplarından yapılmaktadır.

Bu eğitimler dışında kişiler ve kurumlarla birebir iletişime geçilerek arzu edilen konularda odaklaştırılmış atölyeler, eğitim söyleşileri ve online görüşmeler yapılabilir. Bu eğitimlerle ilgili detaylar eğitmen ve danışmanla ortaklaşa karar alınarak planlanır.

Her türlü eğitim talebi için iletişim bölümünden yazabilir, bilgi alabilirsiniz.

 • Facebook Sosyal Simge
 • YouTube Sosyal Simge
 • Twitter
 • LinkedIn Sosyal Simge
 • Instagram