Bir Görünümle Çalışma

Uluslararası Koçluk Federasyonu (ICF) koçluğu şöyle tanımlamaktadır.

Koçluk günümüzün belirsiz ve karmaşık ortamlarında, kişisel ve mesleki potansiyeli maksimize eden, müşteriyi daha fazla düşünmeye teşvik ederek yaratıcı süreçler içine girmesi için ilham veren, müşteri ile koçun işbirliği içinde olduğu bir ilişkidir. 

EĞİTİM KOÇLUĞUNDAN KİMLER FAYDALANABİLİR?

12 yaş ve üzerinde aktif olarak öğrenci olan herkes.

Çocuklarının eğitim hayatına destek olmak isteyen ebeveynler.

Öğrencilerinin akademik ve sosyal başarılarına destek olmak isteyen öğretmenler.

EĞİTİM KOÇLUĞUNUN FAYDALARI NELERDİR?

Yaptığım koçluk seanslarında gözlemlediğim en büyük fayda kişinin eğitim hayatında karşılaştığı pek çok probleme farklı ve yeni bir bakış açısı kazandırmasıdır.

Eğitim hayatındaki sorunların büyük kısmı doğrudan eğitimin değil kişinin özel yaşamındaki sorunların yansımasıdır.

Eğitim koçluğunda bu bağı yakalamak danışana büyük fayda sağlamaktadır.

Danışanın öz-düzenleme becerilerini geliştirerek kendisine özgü bir rota çizmesi ve zaman planlaması yapması sağlanmaktadır.

SÜREÇ NASIL İŞLEMEKTEDİR?

İletişime geçen danışanla ÜCRETSİZ ilk görüşme gerçekleştirilir. Bu aşamda danışan ve koç birbirini tanır ve beklentilerini bildirir. Ortaklaşa belirlenen gün ve saatlerde görüşmeler online (zoom) / yüzyüze gerçekleştirilir.

Her görüşme ortalama 45 dk.- 60 dk.'dır.

Sözleşme 5 görüşme üzerinden yapılır.

Danışan arzu ederse sözleşme bitiminde ek görüşmeler talep edebilir.

Koçluk görüşmelerinin ana amacı danışanın kendi problemlerine yine kendisinin çözüm üretmesini sağlamaktır.

Danışanın hiçbir kimlik bilgisi, ses/video/görüntü kaydı veya kimliğini ifşa edebilecek herhangi bir bilgi üçüncü şahıslarla paylaşılmaz, reklam amacıyla kullanılmaz. Koçluk seansları birebir ve tamamen gizlilik içinde yürütülür.