Akademik özgeçmiş

ERDEM OKLAY; 1984 Aydın doğumlu. Fen bilimleri Öğretmeni. Dokuz Eylül Üniversitesi, Eğitim Yönetimi ve Denetimi bölümünden 2011 yılında "Toplam Kalite Yönetimi'nin eğitim kurumlarında uygulanması" ile ilgili tezini vererek yüksek lisans derecesi aldı. Ertesi yıl Eskişehir Osmangazi Üniversitesi'nde aynı alanda doktora eğitimine başladı ve şimdilerde doktora tezini yazıyor.

Başlıca ilgi alanları; eğitimde duygusal zeka, öğrenen organizasyonlar, örgütsel yapı, kültür ve davranış, yönetim modelleri, liderlik, eğitim araştırmaları ve metodolojisidir. Alanında pek çok kongre ve konferanslara katılan Erdem Oklay'ın kongre bildirileri haricinde  yayınlanmış makaleleri ve kitap bölümleri bulunmaktadır. Ayrıca eğitimle ilgili derneklere üyedir. 2015 yılında Cumhurbaşkanlığı tarafından organize edilen Öğretmenler Günü programına il temsilci öğretmeni olarak davet edilmiştir.

öğrenim durumu

DİPLOMA: Lisans: Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (2008), Yüksek lisans: Dokuz Eylül Üniversitesi (2011), Doktora: Eskişehir Osmangazi Üniversitesi

 

MASTER TEZİ: Oklay, E. (2011). İlköğretim okullarında toplam kalite yönetimi uygulamalarında karşılaşılan güçlükler ve bu güçlüklerin nedenlerine ilişkin müdür ve öğretmen görüşleri. (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi). Dokuz Eylül Üniversitesi, İzmir.

Danışman: Yrd. Doç. Dr. Yunus Remzi Zoraloğlu

mesleki deneyim & görevler

2008 yılından beri MEB'e bağlı devlet okullarında fen bilimleri öğretmeni olarak görev yapmaktayım.

 

İlçe fen bilimleri zümre başkanlığı (2013- )

 

Tübitak 4006 bilim fuarı proje yürütücülüğü (Şubat-Haziran, 2015)

 

24 Kasım Cumhurbaşkanlığı resepsiyonu il temsilci öğretmeni (2015)

yayınlar

Kitap / Kitap Bölümleri

 1. Oklay, E. & Uslu, F. (2015). The Effect of Leadership on Organizational Burnout. Leadership and Organizational Outcomes: Meta-Analysis of Empirical Studies. (E. Karadağ Ed.). Berlin: Springer. pp. 185-198.

 2. Uslu, F. & Oklay, E. (2015). The Effect of Leadership on Organizational Trust. Leadership and Organizational Outcomes: Meta-Analysis of Empirical Studies. (E. Karadağ Ed.). Berlin: Springer. pp. 81-95.

 3. Selvitopu, A. ve Oklay, E. (2014). Emekli öğretmen olmak: Adımız "Öğretmen" bir kere. Öğretmenlik Halleri. (M. Sever ve A. Aypay Ed.). Ankara: Pegem Akademi. s. 227-267.

 4. Oklay, E. (2015). Öğrenen Okulları Kurmak. Alternatif Öğrenme Öğretme Yaklaşım ve Yöntemleri. (A. Arı Ed.). Konya: Eğitim.

Makaleler

 1. Şahin, S., Şahin, M., Çek, F. ve Oklay, E. (2011). Türkiye'de kadın konulu tezler üzerine bir değerlendirme. E-journal of New World Sciences Academy Education Sciences. 6(4). 2413-2424.

 2. Oklay, E. (2014). Ahmet Cevdet Paşa'nın Türk Eğitim Tarihi Açısından Önemi Üzerine Bir İnceleme. Tarih İncelemeleri Dergisi, XXIX/1, 233-251.

kongre & konferanslar

 1. VII. European Conference on Social and Behavioral Sciences, National University of Political Studies and Public Administration. (June 11-13, 2015) – Bucharest, Romania*

 2. 22. Ulusal Eğitim Bilimleri Kurultayı, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, (5-7 Eylül 2013).*

 3. 7. Ulusal Eğitim Yönetimi Kongresi, Malatya İnönü Üniversitesi, (24-26 Mayıs 2012).*

 4. 2. Uluslararası Katılımlı Eğitim Denetimi Kongresi, Kütahya Dumlupınar Üniversitesi, (23-25 Haziran 2010).

 5. Uluslararası Multidisipliner Kadın Kongresi, Dokuz Eylül Üniversitesi, (13-16 Ekim 2009).*

 6. 18. Ulusal Eğitim Bilimleri Kurultayı, Ege Üniversitesi, (1-3 Ekim 2009).

 7. 4. Ulusal Eğitim Yönetimi Kongresi, Pamukkale Üniversitesi, (14-15 Mayıs 2009).

 8. 3. Ulusal Eğitim Yönetimi Kongresi, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, (25-26 Nisan 2008).

 

   (*) işaretli olanlar bildirili katılımlardır.

© 2015 by Erdem Oklay.

All rights reserved

Copyrights

Misafir

Takip Et

 • Siyah Heyecan Simge
 • Siyah YouTube Simgesi
 • Siyah LinkedIn Simge
 • Siyah Instagram Simge