EĞİTİMLER & SERTİFİKALAR

koçluk.jpg
cern.jpg
bükreş.jpg
ankara.jpg
yönetim_ve_organizasyon.jpg
liderlik.jpg
 
11537232_10153345320347141_7953405478100

Aktif öğretmenlik yaşamına 2008 yılında MEB'de başlayan Oklay, eğitim bilimleri yüksek lisansı sahibidir. Eskişehir Osmangazi Üniversitesi'nde ise aynı alanda doktora [PhD] öğrenimine devam etmektedir.

Akademik makale ve kitap yayınları bulunan Oklay, hizmetiçi ve online pek çok eğitim almış, bilimsel kongrelerde tebliğler sunmuştur. TÜBİTAK 4006 projelerinde yürütücü olarak görev yapmış ve 2023 Eğitim Vizyonu İl Çalıştayı'na temel eğitimden sorumlu ilçe temsilcisi olarak katılmıştır. Çeşitli internet sitelerinde onlarca köşe yazısı yayınlanan Oklay, halen Eğitim Her Yerde sitesinin içerik editörlüğünü yürütmektedir. Çalışmaları neticesinde 2015 yılında MEB tarafından "Yılın fark yaratan öğretmenlerinden" seçilen Oklay, 2017 yılında da İsviçre-Cenevre'de düzenlenen Türk Öğretmen Çalıştayı'na [CERN] seçilen öğretmenlerden biri olmuştur.

 

Çalışmalarını beyin ve öğrenme, kurumsal organizasyon ve yönetim, çalışan motivasyonu ve iş doyumu gibi alanlarda devam ettirmekte, kişilere ve kurumlara yönelik eğitim tasarımları üzerine araştırmalarını ve içerik paylaşımlarını sürdürmektedir. Bunlara ek olarak bilim, teknoloji, futurizm ve medeniyetler tarihi gibi alanlarda da okumalar yapan Oklay, temel bilimlerle sosyal bilimlerin çıktılarını insanlığın yüksek ideali yolunda düşünsel ve pratik ürünlere dönüştürmektedir. İyi derecede İngilizce bilen Oklay, evli ve bir çocuk babasıdır.

Untitled

MEB, fen bilimleri öğretmeni (2008-...)

Fen Bilimleri İlçe zümre başkanı (2014-2018)

TÜBİTAK 4006 proje yürütücüsü ve katılımcı (2014-...)

2015 yılı "Fark Oluşturan Öğretmen" il temsilcisi

CERN Türk Öğretmen Çalıştayı katılımcısı (2017)

2023 Temel Eğitim İl Çalıştayı, ilçe temsilcisi (2019)

New NLP İletişim Becerileri Eğitimi

ÖNDER DİL dil eğitim kursu

Yönetim ve Organizasyon Sertifika Programı

Liderlik ve İşletme Yöneticiliği Sertifika Programı

ÖRAV Öğrenen Lider Öğretmen Eğitimi

Çocuklar için Felsefe Eğitimi

Group Life Coach Practitioner Eğitimi

Sinema, sanat, tiyatro, şiir, güzel yazı sanatı

Ekran Alıntısı.PNG
nobelyayin_com_15779.jpg

EĞİTİMDE EYLEM ARAŞTIRMALARI [Bölüm yazarı]

 

Türkiye’nin eğitim sisteminin arzu edilen düzeye gelmesi uzun ve emek isteyen bir süreçtir. Bu süreçte birçok paydaşın önemli görevleri vardır. Eğitim sisteminin paydaşları; politikacılar, akademisyenler, eğitim yöneticileri, öğretmenler, veliler ve öğrenciler olarak sıralanabilir. Sistemin yönünü bilimsel anlamda çizecek olan kişilerin akademisyenler; bu yönün yasal anlamda varlığının oluşturulmasında politikacılar; sahada sistemin güçlü ve verimli olmasında eğitim yöneticileri ve öğretmenler önemli rollere sahiptirler. Bu bağlamda eğitim sisteminin verimli ve güçlü bir duruma gelmesinde birden fazla paydaşın ortak çabası gereklidir...

TANITIM: https://www.nobelyayin.com/detay.asp?u=15779

select.jpg

EĞİTİM HER YERDE SEÇKİLERİ [Bölüm yazarı ve Kitap Editörü]

 

Biz, Eğitim Her Yerde ailesi olarak samimi bir düşünceyle yola çıktık.Amacımız popüler kültürün tüm dünyayı sardığı bir çağda, gerçekten işe yarar, pratik ve kapsayıcı bir eğitsel blog oluşturmaktı. Popülizmin pırıltılı limanlarına sığınmadan, ama günceli, konuşulanları da hesaba katarak… Eğitimin her alanından ve her türlü düşünceyi barındırarak, ama asla yargılamadan, kırmadan, dökmeden… Yola taş koymak için değil, yoldaki taşları kenara çekmek için… Geçmişin klişeleri üzerine değil, geleceğin umudu ve aydınlığı için… Bu bağlamda sitemizi “herkese” açtık. Evet yanlış okumadınız “herkese.” ...

TANITIM: https://www.kitapyurdu.com/kitap/egitim-her-yerde-seckileri/492234.html

196317_B.png

TÜRKİYE'DE EĞİTİM YÖNETİCİLİĞİ VE MAARİF MÜFETTİŞLİĞİ [Bölüm yazarı]

 

Türkiye’de eğitim ve okul söz konusu olduğunda, akla öncelikle öğretmenler ve öğrenciler gelir. Eğitimde nitelik tartışmaları gündeme geldiğinde de aynı şekilde öncelikle öğretmenlerin ve öğrencilerin niteliği tartışılır. Hâlbuki bir okulun başarısında öğretmenler kadar hatta onlardan daha fazla etkili olabilecek birileri vardır. Bunlar, o okulu yöneten insanlar; müdür ve müdür yardımcılarıdır. Okul yöneticilerinin okul başarısı ve eğitimin sonuçlarıyla öğrenci başarısı üzerinde doğrudan ve dolaylı etkileri vardır. Bir okulda öncelikle olumlu bir öğrenme ikliminin hazırlanması ve sürdürülmesi gerekir. ...

TANITIM:

https://www.pegem.net/kitabevi/196317-Turkiye-de-Egitim-Yoneticiligi-ve-Maarif-Mufettisligi-kitabi.aspx

9783319149073.jpg

LEADERSHIP AND ORGANIZATIONAL OUTCOMES [Bölüm yazarı]

 

This book focuses on the effect of leadership on organizational outcomes and summarizes the current research findings in the field. It addresses the need for inclusive and interpretive studies in the field in order to interpret leadership literature and suggest new pathways for further studies. Appropriately, a meta-analysis approach is used by the contributors to show the big picture to the researchers by analyzing and combining the findings from different independent studies. ...

TANITIM:

https://www.springer.com/gp/book/9783319149073

-Front-1.jpg

ALTERNATİF ÖĞRENME ÖĞRETME YAKLAŞIM VE YÖNTEMLERİ [Bölüm yazarı]

 

Alternatif Öğrenme Öğretme Yaklaşım ve Yöntemleri kitabında, eğitimde kullanılan çeşitli eğitim modelleri ve yöntemleri derlenmiştir. Bu kitap, her yaş ve öğrenim seviyesindeki bireylerin eğitimi üzerine çalışanlar ve araştırma yapan herkes için uygun olması hedeflenmiştir. Örneğin öğrenme stillerine dayalı öğretim için 4MAT Öğretim Modeli, beynin sağ ve sol lob işlevlerine dayalı eğitim içim İkili Kodlama Kuramı (Dual Coding Theory) ve Bütüncül (Holistik) Öğrenme, [...] sınıflarda proje tabanlı öğrenmeler ve ortamlar tasarlanması için Ders Araştırması (Lesson Study) yöntemi, başvurulabilecek konulardandır. ...

TANITIM:

https://www.kitapyurdu.com/kitap/alternatif-ogrenme-ogretme-yaklasim-ve-yontemleri/373148.html

163721_B.jpg

ÖĞRETMENLİK HALLERİ [Bölüm yazarı]

 

Öğretmen olmayı anlamak, ülkemizin en küçük yerleşim birimlerinden büyükşehirlerine, toplumun her tabakasına sızan ve oralardaki çoklu gerçekliklerin parçası haline gelen yaşantılara odaklanmayı ve çok boyutlu çözümlemeler yapmayı gerektiriyor. 
Bu kitap, hem toplumsal hem bireysel hem de mesleki varlık alanlarına ait on üç alt başlıktan oluşuyor. Bu başlıklar yukarıda da ifade edildiği gibi sadece merkeze aldığı alanlara hapsolmamış, araştırma öznelerinin ilişkiler kurduğu diğer pek çok alanın da bu merkezlerle kurduğu ilişki, etki ve çakışmalar ölçüsünde anlamlandırılmaya çalışılmıştır. Araştırma sürecinde, 105’i erkek, 104’ü kadın olmak üzere toplam 209 öğretmenle Türkiye’nin 30 değişik ilinde görüşmeler yapılmıştır. ...

TANITIM: https://www.seckin.com.tr/kitap/735988512

Mesleğe başladığım ilk günlerden itibaren yaptığım işi hem pratik açıdan geliştirmek, hem de teorik boyutuna katkı sunmak amacıyla pek çok eğitim, kongre, konferans ve diğer faaliyetlere katıldım. Alana yönelik hep aldığımdan fazlasını vermeye gayret ettim. Bugün bunun meyvelerini topluyorum...

Sn. Nabi Avcı ile
CERN
Didim
Bükreş - Kongre
CERN
Bükreş - Parlamento binası
Çanakkale ziyareti
CERN
Hakkımda yerel haber
Kütüphanem
24 Kasım 2015 Külliye
Bükreş - Kongre
Parlamento sarayı ön cephe
Unurii Meydanı - Bükreş
Eğitim Kongresi - Malatya
 

Haber Bültenimize Katılın

Son gelişmeleri ve etkinliklerimizi herkesten önce haber alın!

Gönderdiğiniz için teşekkür ederiz!