Doktora: ESOGÜ, Eğitim Yönetimi, Teftişi, Planlaması ve Ekonomisi ABD. [2012-2020]

Yüksek Lisans: DEÜ, Eğitim Yönetimi, Teftişi, Planlaması ve Ekonomisi ABD. [2008-2011]

Lisans: ESOGÜ, Eğitim Fakültesi, Fen Bilgisi Öğretmenliği [2004-2008]

Çalışma Alanları:  Eğitim Politikaları, Eğitim Sosyolojisi, 

Eleştirel Pedagoji, Öğretmen Eğitimi

Mesleki Deneyim: MEB, Fen Bilimleri Öğretmeni [2008- ...]

​​​Bilimsel Kitap ve Kitaplardaki Bölümleri

1. Oklay, E. (2019). Eylem Araştırmaları Bağlamında Kapsayıcı Eğitim Politikalarına Bir Bakış. Eğitimde Eylem Araştırmaları. (A. S. Saracaloğlu ve A. K. Eranıl Ed.). Ankara: Nobel. 117-143.

 

2. Oklay, E. (2016). Okul Yöneticilerinin Liderlik Becerileri ve Yeterlik Alanları. Türkiye'de Eğitim Yöneticiliği ve Maarif Müfettişliği: Seçme, Atama ve Yetiştirme. (A. Aypay Ed.). Ankara: Pegem Akademi. 87-113.

*Bu bölümün pdf şeklindeki bir derlemesi Öncü Yöneticiler bülteninde yayınlanmıştır [s. 14-16]. Ulaşmak için tıklayın. 

 

3. Oklay, E. (2015). Öğrenen Okulları Kurmak. Alternatif Öğrenme Öğretme Yaklaşım ve Yöntemleri. (A. Arı Ed.). Konya: Eğitim. 191-213.

4. Oklay, E. & Uslu, F. (2015). The Effect of Leadership on Organizational Burnout. Leadership and Organizational Outcomes: Meta-Analysis of Empirical Studies. (E. Karadağ Ed.). Berlin: Springer. pp. 185-198.

5. Uslu, F. & Oklay, E. (2015). The Effect of Leadership on Organizational Trust. Leadership and Organizational Outcomes: Meta-Analysis of Empirical Studies. (E. Karadağ Ed.). Berlin: Springer. pp. 81-95.

6. Selvitopu, A. ve Oklay, E. (2014). Emekli Öğretmen Olmak: Adımız "Öğretmen" Bir Kere. Öğretmenlik Halleri. (M. Sever ve A. Aypay Ed.). Ankara: Pegem Akademi. 227-267.

Popüler-Güncel Kitap ve Kitaplardaki Bölümleri

1. Eğitim Her Yerde Seçkileri, 2019, kollektif eser. İstanbul: Gece Akademi. [İçerik editörü ve yazarlık]

 

Hakemli Dergilerdeki Makaleleri

 

1. Özbilen, F. M. ve Oklay, E. (2017). Öğretmenlerin Örgütsel Güvenleri ile Girişimcilik Düzeyleri Arasındaki İlişki. Uluslararası Eğitim Bilimleri Dergisi, 10, s. 21-37. 

 

2. Oklay, E. (2014). Ahmet Cevdet Paşa'nın Türk Eğitim Tarihi Açısından Önemi Üzerine Bir İnceleme. Tarih İncelemeleri Dergisi, XXIX/1, 233-251.

3. Şahin, S., Şahin, M., Çek, F. ve Oklay, E. (2011). Türkiye'de Kadın Konulu Tezler Üzerine Bir Değerlendirme. E-journal of New World Sciences Academy Education Sciences. 6(4). 2413-2424.

Diğer Dergilerdeki Makaleleri

1. Oklay, E. (2019). Neoliberalizm Kıskacında "Okul" ve Bazı Uygulamaların Eleştirisi. Eleştirel Pedagoji Dergisi, sayı: 61. ss. 69-75.

Kongre/Konferans/Sempozyum Bildirileri

 

1. Aydın, A. ve Oklay, E. (2017). Öğretmenlik Eğitiminde Kalite Güvence Sistemleri ve Akreditasyon Süreçlerine Yönelik Bir Analiz. Uluslararası Sınıf Öğretmenliği Eğitimi Sempozyumu (USOS), 8-11 Mayıs 2017, Girne/KKTC.

 

2. Oklay, E. ve Özbilen, F. M. (2016). Türkiye’de Eğitim Yönetimi Alanında Yapılmış Lisansüstü Tez Çalışmalarının Niteliksel Bilgilerinin İncelenmesi (1987-2015). 11. Ulusal Eğitim Yönetimi Kongresi, 12-14 Mayıs 2016, İzmir.

3. Çetin, A. ve Oklay, E. (2015). 10 Mother and 10 Stories: A Phenomenological Study on the Mothers with Disabled Children. VII. European Conference on Social and Behavioral Sciences, 11-13 June 2015, Bucureşti.

4. Oklay, E. (2013). Ahmet Cevdet Paşa'nın Türk Eğitim Tarihi Açısından Önemi Üzerine Bir Derleme Çalışması. 22. Ulusal Eğitim Bilimleri Kurultayı, 5-7 Eylül 2013, Eskişehir.

5. Oklay, E. (2012). İlköğretim Okullarında Toplam Kalite Yönetimi Uygulamalarında Karşılaşılan Güçlükler. VII. Ulusal Eğitim Yönetimi Kongresi, 24-26 Mayıs 2012, Malatya.

6. Şahin, S., Şahin, M., Çek, F. ve Oklay, E. (2011). Türkiye'de Kadın Konulu Tezler Üzerine Bir Değerlendirme. Uluslararası Multidisipliner Kadın Kongresi, 13-16 Ekim 2009, İzmir.

AKADEMİK VE MESLEKİ ETKİNLİKLERİ

Group Life Coach Practitioner Certification Accreditted. [Mayıs, 2020, Online eğitim]

Çocuklar İçin Felsefe (P4C) Eğitimi, [18-19 Kasım 2019, Bozüyük]

 

ÖRAV Öğrenen Lider Öğretmen Eğitimi, [2-3 Kasım 2019, Bilecik]

 

Eğitimi Demokratikleştirmek Konferansı, [20-21 Nisan 2019, Ankara]

 

2023 Eğitim Vizyonu İl Çalıştayı Temel Eğitim bölümü ilçe temsilcisi, [9 Ocak 2019, Bilecik]

 

Uluslararası Sınıf Öğretmenliği Eğitimi Sempozyumu (USOS), [8-11 Mayıs 2017, Girne/KKTC] 

Bildiri: Öğretmenlik Eğitiminde Kalite Güvence Sistemleri ve Akreditasyon Süreçlerine Yönelik Bir Analiz.

CERN 7. Türk Öğretmenler Çalıştayı, [29 Ocak-3 Şubat 2017, Cenevre/İsviçre]

Liderlik ve İşletme Yöneticiliği Sertifika Programı. İstanbul İşletme Enstitüsü. [3-9 Ekim 2016]

Yönetim ve Organizasyon Sertifika Programı. İstanbul İşletme Enstitüsü. [3-9 Ekim 2016]

11. Ulusal Eğitim Yönetimi Kongresi, [12-14 Mayıs 2016, İzmir]

Bildiri: Türkiye’de Eğitim Yönetimi Alanında Yapılmış Lisansüstü Tez Çalışmalarının Niteliksel Bilgilerinin İncelenmesi (1987-2015)

24 Kasım Öğretmenler Günü Ankara Etkinlikleri: İl temsilcisi öğretmenlerin buluşması. [23-27 Kasım 2015, Ankara]

​VII. European Conference on Social and Behavioral Sciences, [11-13 June 2015, Bucharest]

Bildiri: 10 Mother and 10 Stories: A Phenomenological Study on the Mothers with Disabled Children.

Fen bilimleri ilçe zümre başkanlığı, [2014-2018]

22. Ulusal Eğitim Bilimleri Kurultayı, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, [5-7 Eylül 2013, Eskişehir]

Bildiri: Ahmet Cevdet Paşa'nın Türk Eğitim Tarihi Açısından Önemi Üzerine Bir Derleme Çalışması

 

7. Ulusal Eğitim Yönetimi Kongresi, Malatya İnönü Üniversitesi, [24-26 Mayıs 2012, Malatya]

Bildiri: İlköğretim Okullarında Toplam Kalite Yönetimi Uygulamalarında Karşılaşılan Güçlükler 

 

2. Uluslararası Katılımlı Eğitim Denetimi Kongresi, Kütahya Dumlupınar Üniversitesi, [23-25 Haziran 2010, Kütahya]

Uluslararası Multidisipliner Kadın Kongresi, Dokuz Eylül Üniversitesi, [13-16 Ekim 2009, İzmir]

Bildiri: Türkiye'de Kadın Konulu Tezler Üzerine Bir Değerlendirme

 

18. Ulusal Eğitim Bilimleri Kurultayı, Ege Üniversitesi, [1-3 Ekim 2009, İzmir]

 

4. Ulusal Eğitim Yönetimi Kongresi, Pamukkale Üniversitesi, [14-15 Mayıs 2009, Denizli]

 

3. Ulusal Eğitim Yönetimi Kongresi, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, [25-26 Nisan 2008, Eskişehir]

 

DİĞER AKADEMİK VE SOSYAL FAALİYETLERİ

 

Fuji Film Eskişehir, Sokak fotoğrafçılığı X-Workshop [Ocak, 2019]

Adobe Photoshop CS4 kursu [Hizmetiçi eğitim] çalışmaları. [2011, Aydın]

Amatör Latin hat sanatı [Kaligrafi] çalışmaları. [Eskişehir, 2007-2008]

New NLP İletişim Becerileri Eğitimi, KAGEM. [2007, Eskişehir]

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, Türk Müziği Topluluğu çalışmaları. [2006-2007, solist ve korist]

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, Türk Dil ve Tarih Topluluğu çalışmaları. [2005-2006]

Eskişehir Önder Dil Eğitim Merkezi, İngilizce kursu. [2005-2006, Eskişehir]

Erdem Oklay, © 2015. Tüm hakları saklıdır.

  • Facebook - Beyaz Çember
  • Heyecan - Beyaz Çember