Çevrimiçi Toplantı

Çalışmalar

Tüm eğitim faaliyetlerinden önce danışanla öngörüşme düzenlenerek ihtiyaç analizi tanımlanır. İhtiyaca yönelik detaylı çalışma planı eğitmen tarafından danışanın onayına sunulur.

 

YÜZYÜZE SEMİNERLER

Bu çalışma öğrencilere ve her meslek grubundan yetişkinlere uygundur.

Eğitmen tarafından deneyim paylaşımı ve konu sunumları şeklinde gerçekleştirilir.

Çalışmanın amacı katılımcıların kendi çıkarımlarını yapabilecekleri bir öğrenme ekosistemi oluşturmaktır.

Deneyimin çıktıları eğitmen ve katılımcılarla beraber tartışılır.

Tek oturum veya çoklu oturumlar yapılabilir.

10 kişilik workshop veya 20-100 kişilik seminer şeklinde düzenlenir.

Bir oturumun süresi 1.5-2 saattir. 

Sunum
 
Çevrimiçi Toplantı

WEBİNAR ÇALIŞMALARI

Bu çalışma öğretmen, ebeveyn, eğitim yöneticileri ve yetişkinlere uygundur.

Eğitmen tarafından odak bir konu sunumu şeklinde gerçekleştirilir.

Çalışmanın amacı konu hakkında temel bilgileri vermek ve farkındalık sağlamaktır.

Sunum sonlarında soru-cevap yapılır.

Tek sunum veya bağlantılı sunumlar yapılabilir.

En az 10 kişilik grup çalışması şeklinde düzenlenir.

Bir sunumun süresi 1-1.5 saattir. 

 

EĞİTİM KOÇLUĞU VE TEMEL KOÇLUK

Bu çalışma öğrenci, öğretmen ve velilere uygundur.

Ayrıca yetişkinlere yönelik temel koçluk uygulamaları da yapılabilir.

Eğitmen tarafından seanslar şeklinde gerçekleştirilir.

Seanslar 45 dk - 1 saat arasındadır.

Çalışmanın amacı danışanın kendi öğrenme yolculuğunda ona eşlik etmek ve farkındalık oluşturmaktır.

Bireysel ve/veya kurumsal çalışma düzenlenir.

MYK tarafından kabul edilmiş koçluk standartlarına uyulur. 

Öğrenci Yazma
 
Danışmanlık

EĞİTİM DANIŞMANLIĞI VE MENTORLUK

Bu çalışma öğretmen, ebeveyn, eğitim yöneticileri ve araştırmacılara uygundur.

Bireysel ve kurumsal destek alınabilir.

Danışan tarafından belirlenmiş bir konunun yoğun tartışılması şeklinde gerçekleştirilir.

Çalışmanın amacı konu hakkında danışana yardımcı olmaktır.

Tek sunum veya bağlantılı seanslar yapılabilir.

Bireysel ve grup çalışması şeklinde düzenlenir.

Süre ihtiyaç oranında belirlenir.